Bilsport Classic
Bilsport Classic

Bilsport Classic

Car Culture Sweden
53-53 years83% Men

Målgrupp Bilsport Classic

Läsarna har ett genuint intresse för amerikanska bilar. Ca 70 % av läsarna äger två eller flera bilar och merparten bor i villa.


68% av läsarna äger två eller fler bilar.


Bilsport Classic står bakom den årligen återkommande prestigefyllda tävlingen Sveriges Snyggaste Bil.


Bilsport Classic tillsammans med syster-tidningen Nostalgia är de enda klassiker-magasinen som redovisar sin upplaga.

Gender distribution

Women
17%
Men
83%