Klassiska Lastbilar
Klassiska Lastbilar

Klassiska Lastbilar

Trucks Sweden
52-52 years99% Men

Målgrupp Klassiska Lastbilar

Alla entusiaster av klassiska lastbilar, såväl de yrkesverksamma som de med ett allmänt intresse för äldre fordon och teknik.


69% av läsarna är i beslutsfattande position och/eller har möjlighet att påverka vid inköp.

87% av läsarna anser att deras hushållsekonomiska läge är gott eller mycket gott.

61% av läsarna anser att tidningen inspirerar till nya inköp.

Många av läsarna är fortfarande aktiva åkeriägare och chaufförer.

Gender distribution

Women
1%
Men
99%