Rock’n’Roll Magazine
Rock’n’Roll Magazine

Rock’n’Roll Magazine

Music Sweden
45-60 years93% Men

Målgrupp Rock'n'Roll

De som vill läsa om artister och band och som går på konserter och köper skivor. Intresserade av film, böcker, gitarrer, musikanläggningar och andra relaterade ting i den magiska Rock'n'roll-världen.


Rock’n’Roll Magazines läsare befinner sig i en ålder där de har möjlighet att spendera en slant på sin hobby. Rock’n’Roll Magazines läsare går gärna på konserter och festivaler.

Gender distribution

Women
7%
Men
93%