Trailer
Trailer

Trailer

Trucks Sweden
30-54 years86% Men

Målgrupp Trailer

Yrkesverksamma inom lastbilsbranschen. 16 % arbetar som chefer. Många har avgörande inflytande vid inköpsbeslut och ställer höga krav på kvalitet, transporteffektivitet och förarens komfort. Hela 80 % upplever att hushållets ekonomiska situation är god eller mycket god.


Trailer är Sveriges och Skandinaviens största och mest sålda lastbilstidning.

Trailer även bevakar lätta transportbilar & pickuper.

87% av upplagan är sålda/prenumererade exemplar.

Trailer arrangerar i samarbete med Elmia och Sveriges Åkeriföretag mässan Lastbil på Elmia 2-5/6, 2021.

Varje vecka skickar Trailer ut ett digitalt nyhetsbrev, som man kan annonsera i och prenumerera på, till drygt 16 000 personer med stort lastbilsintresse.

Gender distribution

Women
14%
Men
86%